Meniu

Despre noi

Istoric Oferta educaţională Dotări

Management

Consiliul de Administraţie Directori Documente manageriale

Personal

Profesori Consiliul profesoral Comisiile de lucru Mobilitatea pers. didactic Comisiile de lucru Personal didactic auxiliar Personal nedidactic

Elevi

Clasele Orar Consiliul Elevilor Examenul de bacalaureat Concursuri şi olimpiade

Părinţi

Cons. Reprez. al Părinţilor

Programe şi proiecte educative

Galerie

Forum

Contact

Anunturi


 • Cerere alocație 18 ani


 • 1. PO-C48.1 Desfășurarea activității în SARS CoV 2


 • 2. F01-PO-C48.1 Circuit


 • 3. F02-PO-C48.1Distribuirea elevilor la clase.pdf


 • Anunț de selecție a participanților la stagiul de formare selecție elevi, stagiari VET proiect ERASMUS +


 • Anunţ concurs ocupare posturi didactice catedrele Ed. Fizică şi Sport, Informatică,Chimie


 • Anunţ concurs ocupare posturi didactice catedra Media şi Poligrafie

 • Lista condiţiilor specifice conform ART. 29 ALIN (2) din metodologia cadru aprobata prin OMEN nr 5460/2018.
 • .

  .

  .

  .

  .